Značka Slavic Aura prináša staré tradície pre moderné ženy. Neorientujeme sa iba na výrobu presných kópii párt a čepcov z rôznych etnografických oblastí, ale snažime sa aj o prepojenie ľudovej tvorby so súčasnou dobou. 

Každá z nás  môže vyzerať neodolateľne a žensky, naše babičky a prababičky vedeli ako zo seba spraviť kráľovné - slovenské party mnohokrát pripomínajú korunky, sú však omnoho krajšie, odzrkadľovali dušu daného regiónu, ľudovú slovesnosť a nekonečnú kreativitu. Cez naše ozdoby hlavy inšpirované folklórom sprístupňujeme toto bohatstvo nám všetkým.

Spájanie folklóru s modernou ženou
Old traditions in new clothes 

Our brand Slavic Aura brings old traditions to the modern women. We do not just create exact copies of folklore headbands and headcovers from different ethnographic regions, but we also combine folklore styles with contemporary times.

We believe that every girl can be irresistible and feminine. Similarly, our grandmothers knew how to look and feel like goddesses. Slovak headbands often evoked the feeling of aristocracy through its inspiration of royal crowns and jewels. However, the headbands represented something even more beautiful - they reflected the soul of a unique region, folk traditions and infinite creativity. Through our accessories, inspired by folklore traditions, we strive to preserve our heritage.

00421907575629

Czambelova, 040 01 Košice, Slovakia

  • Instagram Social Icon

©2018 by SlavicAura. Všetky práva vyhradené.